Als u loopt hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer u stilstaat. De slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed. Bij etalagebenen (claudicatio intermittens ofwel PAV) is er sprake van vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Hierdoor kan er minder zuurstofrijk bloed aangevoerd worden naar de benen. Dit kan leiden tot pijnklachten in de boven- en/of onderbenen als u zich inspant.

Trainingsprogramma

Als u last heeft van etalagebenen, wordt u meestal door een vaatchirurg doorgestuurd naar de Fysiotherapeut voor gesuperviseerde looptraining. Vaak kunt u hiermee een operatie voorkomen. De behandeling bevordert de lokale doorbloeding in de benen, waardoor de inspanningspijn vermindert of verdwijnt. Tijdens de training oefent u alleen of in een kleine groep. U gaat vooral lopen, fietsen en uw beenspieren trainen. Ook krijgt u instructies mee voor thuis.

Bij voorkeur volgt u de training minimaal drie maanden lang 2 a 3 x per week tot een maximum van 12 maanden . Deze behandelingen worden vergoed vanaf de 20e behandeling door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen kunnen door de zorgverzekeraar vergoed worden als u een aanvullende verzekering heeft met voldoende dekking.

Kijk uw polis na of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Wij zijn aangesloten bij het landelijk netwerk claudicatioklachten en staan in voortdurend overleg met de vaatchirurgen en doen regelmatig verslag van uw vorderingen.

claudicationet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden