Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen vaak in aanraking met de fysiotherapeut. Bewegen is belangrijk voor iedereen. Maar als u ouder wordt kan het zijn dat bewegen niet meer zo goed gaat en uw conditie kan achteruit gaan.

Komt u moeilijk overeind? Heeft u wel eens last van uw evenwicht of bent u wel eens (bijna) gevallen?

Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Maar door ouderdom of ziekte is het vaak niet meer vanzelfsprekend dat uw lichaam goed functioneert. Om toch te kunnen opstaan, lopen, traplopen, fietsen, wassen en aankleden en dergelijke helpen wij u graag. Om uw zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen behouden, of om thuis te kunnen blijven wonen.

Ons team heeft veel ervaring in de zorg voor (kwetsbare) ouderen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat om patiënten met een hoge leeftijd die een beperking hebben in het functioneren. Maar ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup, of longproblematiek verschijnselen vertonen van ouderdom.

Wij hebben daartoe relevante bij- en nascholing gevolgd. De therapie bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de mobiliteit en de zelfstandigheid van de patiënt in het dagelijks leven. Tevens wordt er gekeken hoe we achteruitgang kunnen voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat als de mobiliteit achteruit gaat dit grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld op de levensverwachting. En dat het tot op zeer hoge leeftijd mogelijk is spierkracht, conditie en lichaamsfuncties zoals lopen te trainen is.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw gezondheid, het dagelijks functioneren en uw klachten. Daarna wordt er samen met u behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw wensen en fysieke mogelijkheden. Vaak gaat dit in overleg met uw huisarts of specialist. Uw behandeling kan bestaan uit looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie of oefenen met opstaan. We geven ook advies en voorlichting aan u en uw mantelzorger. Die kan u helpen bij het bewegen.